Aktuální informace k očkování proti chřipce v roce 2013

18.10.2013 21:26

K datu 17.10.2013 jsme plně zásobeni vakcínou Vaxigrip, doporučenou k očkování proti sezonní chřipce zdravotními pojišťovnami.

Očkujeme každý den v ordinaci ve Strážku bez předchozího objednání , a to pacienty, kteří mají splněné podmínky pro bezplatné poskytnutí vakcíny a provedení její aplikace.

Koho a za jakých podmínek se očkování přímo dotýká je uvedeno v článku o očkování ze stránek VZP - a to výše.

 

Já bych zde chtěl jen uvést několik důležitých informací k tzv. bezplatnému očkování proti chřipce pro všechny.

Vzhledem k tomu, že nejsem prodejcem léků a tudíž ani vakcíny proti chřipce / pokud ještě neobdržím jiné informace přímo od VZP / měla by reálná situace vypadat asi takto. Zájemce o bezplatné očkování se v ordinaci zastaví pro recept a následně vakcínu vyzvedne v kterékoliv lékárně, samozřejmě si musí vyžádat doklad o zaplacení. S vakcínou nebude příliš otálet , pokud by se neměla aplikovat ihned po vyzvednutí, musí býti uložena v chladnu v lednici. Jinak se s ní dostaví do naší ordinace buď ve Strážku nebo i na Moravci, kde mu bude aplikována . Tato aplikace je dle sazebníku zdravotních pojišťoven ohodnocena na 169,- Kč. Je třeba počítat s tím, že aplikaci očkovací látky bude nutno v ordinaci uhradit - aktuálně ve výši 160,- Kč. Rovněž na tuto úhradu bude vystavena stvrzenka.

Posledním krokem potom bude návštěva příslušné zdravotní pojišťovny, kde by jste po předložení obou dokladů o zaplacení měli mít vynaložené finanční prostředky proplaceny.

Je to možná trošku komplikovanější, ale je to tak.

—————

Zpět